Wikia

Mostafa-hassanalian Wiki

نرم افزار design foil

گفتگو0
۱۷۴صفحه‌ها در
این ویکی

نرم افزار را از اینجا دانلود کنید. ffff

برای آموزش نرم افزار اینجا کلیک کنید. help

design foil یک نرم افزار قوی است که قادر به انجام کارهای زیر می باشد.

1-انالیز سریع ایرفویل ها و بال ها

2-بررسی انواع ایرفویل های سری naca از لحاظ ایرودینامیکی شامل:

  • ضریب lift
  • ضریب drag
  • ضریب pitch
  • تغیرات lift و drag بر حسب زاویه حمله

3-فرستادن همه اطلاعات به Excel

4-فرستادن همه اطلاعات به CATIA

5-رسم نمودار شامل:

  • ضریب lift حسب drag
  • ضریب lift بر حسب زاویه حمله
  • ضریب darg بر حسب زاویه حمله

6-تغییر هندسه ایرفویل به صورت دلخواه100.jpeg


210.jpeg


منبع www.dreesecode.com

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی