FANDOM


English
Germanny  • زبان انگلیسی:

یکی از کارهایی که از همان دوران کودکی به آن پرداختم یادگیری زبان انگلیسی بود. من زبان انگلیسی را با کتاب های chterbox شروع کردم و تا شماره 3 آن را به کلاس رفتم. سپس خودم شروع به خواندن کتاب های stream line و head way و linguaphone وenglish 900 کردم. بعد از رفتن به کاشان دوباره به کلاس رفتم و کتاب های inter change yello and red را خواندم. بعد از آنکه وارد تیزهوشان شدم دیگر نیازی به رفتن کلاس نداشتم چون دبیر زبان انگلیسی در سطحی بسیار بالاتر از کتاب با ما کار می کرد.در مدرسه علاوه بر کتاب های درسی کتاب look listen هم می خواندیم.تا این که وارد دانشگاه شدم و زبان را به صورت مهندسی و فنی دارم یاد می گیرم.

  • زبان آلمانی

به دلیل ارتباط زیادی که با آلمان ها داشتیم من علاقه زیادی به یادگیری زبان آلمانی پیدا کردم. من خودم شروع به یادگیری زبان آلمانی کردم و حدود یک ترم زبان آلمانی را یاد گرفتم.

  • زبان عربی

من در سه سال دوران راهنمایی و سه سال دوره متوسطه زبان عربی را به خوبی یاد گرفتم تا حدی که در سفری به عربستان داشتم به خوبی از آن استفاده می کردم.