FANDOM


113


  • در کلاس سوم راهنمایی در امتحانات نهایی در مدرسه و شهرستان نطنز رتبه 1 را کسب کردم.
  • با معدل 19.92 شاگرد اول شدم.
  • کسب رتبه 2 در امتحان ورودی مدرسه نمونه اصفهان
  • قبولی در امتحان ورودی تیزهوشان
  • دریافت جایزه دانش آموزان فرهنگی