FANDOM


پرونده:119123.gif


  • دریافت جایزه دانش آموزان فرهنگی


  • کسب رتبه های برتر در مسابقه علمی و کنکور آزمایشی کانون


  • دانش آموز ممتاز


  • دریافت لوح از سازمان سمپاد


  • کسب رتبه 3 رقمی کنکور


  • دریافت جایزه از دفتر امام جمعه کاشان